Zniżka na Muzeum Kinematografii Łódź

Muzeum Kinematografii Łódź

Muzeum Kinematografii w Łodzi znajduje się w pochodzącym z połowy dziewiętnastego wieku pałacyku jednego z największych łódzkich przemysłowców- Karola Scheiblera- zwanego również "królem bawełny". Samo usytuowanie pałacyku jest także warte wzmianki. Znajduje się on bowiem na terenie zabytkowego parku, obok olbrzymiego kompleksu dawnej fabryki i osiedla robotniczego. Miejsce to jest niejako przypomnieniem czasów świetności i potęgi Łodzi jako ośrodka przemysłu lekkiego. Samo Muzeum istnieje od 1976 roku i ma na celu gromadzenie, przechowywanie..

Praktyczne informacje


Adresu

Pl. Zwycięstwa 1
90-312 Polska

Kontakt

48426740957

Godziny otwarcia

Zobacz stronę internetową Muzeum Kinematografii Łódź na czasy otwarcia